Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt. 

Värmepaket

Krispaket

TOPPKATEGORIER

Terrassvärmare

Gasolkök

Gasolflaskor

Gasolkaminer

Terrassvärmare

Gasolflaskor

Gasolkaminer

populära produkter