Rengöra gasolgrill

Rengöra gasolgrill

Många drar sig för att rengöra grillen och ibland går det långt mellan tillfällena. Dock är det bra att vara medveten om att det blir ett enklare jobb om du rengör grillen i tid. Dessutom blir grillresultatet bäst när grillen är ren och den håller framförallt längre.

Ju oftare du grillar, desto mer frekvent behöver den bli rengjord. Det är alltid en bra idé med en enklare rengöring efter varje användning. En mer grundlig rengöring kan du utföra efter fem till tio grillningar. Du märker också vanligen när din gasolgrill är i behov av rengöring. Den brukar nämligen ha svårare att komma upp i temperatur när för mycket smuts och fett har ansamlats.

Det här behöver du för att rengöra gasolgrillen

För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi sammanställt en steg för steg guide här nedan för att på bästa sätt rengöra hela grillen.

1. Rengöra grillgaller på gasolgrillen

Som nämndes ovan finns det två sätt att rengöra grillgallret på, enkelt eller grundligt. Den enkla rengöringen innebär att du sätter igång grillen på hög värme med locket på, i max 15 minuter. Det tar kål på bakterier samt bränner bort matpartiklar och fett. Här kan du också skrubba med en grillgallerborste när grillen har svalnat.

För en grundlig rengöring av ditt grillgaller tar du först av det. Skrubba sedan med en borste samt en rengöringssvamp som du har doppat i såpvatten. Du kan diska gallret för hand eller i diskmaskinen. Om smutsen är väldigt ingrodd kan du lägga gallret i en hink med såpa och ljummet vatten och skrubba efter 15 minuter.

2. Olja in ditt galler

När du är klar med rengöringen av grillgallret är det viktigt att du oljar in det. Med oljan undviker du att maten fastnar vid nästa grillning.

3. Rengör flamtämjarna

Nästa sak att rengöra är flamtämjarna. Börja med att plocka ur dem först. De kan rengöras med såpa och en rengöringssvamp. Du kan även diska dem i diskmaskin eller för hand. Torka av dem noggrant när du är klar.

4. Rengör brännarna

Även brännarna rengörs med såpa. Använd en svamp eller mjuk borste. Var försiktig när du torkar bort både smuts och fett. Kontrollera också hålen i brännarna för att se att ingenting hindrar gasflödet.

5. Rengör droppbrickan

Om din grill är utrustad med droppbricka eller fettuppsamlare bör du ta ut den och rengöra den. En skrapa kan användas för att samla ihop fettresterna. Tvätta sedan med såpvatten och en svamp. Torka noggrant av efteråt.

6. Rengör grillens botten

Du måste också rengöra botten på gasolgrillen. En svamp med såpvatten är bra, men även en skrapa kan behövas för att avlägsna matrester som fastnat i botten. Var speciellt noggrann under brännarna där fett och smuts gärna samlas.

7. Rengör grillens utsida

Sist men inte minst bör du torka av utsidan av grillen. En trasa och ljummet såpvatten är bra även för detta. När du är klar kommer din grill se skinande ren ut.

Populära artiklar