SVERIGES MEST REKOMMENDERADE E-HANDEL MED GASOLPRODUKTER

Filterpatron till gasfilter

232 kr

  • Separerar upp till 99 % av oljepartiklarna.
  • Filterpatronen kan snabbt och enkelt bytas ut.
  • Filter skall bytas minst vartannat år, tidigare om det finns rester på filterpatronen eller i filterkoppen
×

Kundvagn