Konpackning POL

15 kr

Det är viktigt att alltid kontrollera packningens skick som sitter på din regulator, minsta torrspricka kan leda till läckage. Vi rekommenderar att alltid ha minst en packning i reserv.

Packning kona passar alla regulatorer med POL koppling.

Nollställ