SVERIGES MEST REKOMMENDERADE E-HANDEL MED GASOLPRODUKTER

Refill Thermacell 4-pack

299 kr

Refillprodukten innehåller 4 st gaspatroner och 12 st myggmedelsmattor för skydd i upp till 48 timmar. Tillsammans med Thermacell MR150 apparat skapas en skyddszon på ca 20 m².

 • 48 timmars myggskydd
 • Passar till alla Thermacell-modeller
 • Kvalitetsprodukt med enkel användning

 

Endast 2 kvar i lager

OBSERVERA:

(1) Matta med myggmedel: Thermacell Mosquito Repellent MAT. Bekämpningsmedel klass 3, Reg.nr 4775. Innehåller: d-Alletrin 0,5g.

 • Skadlig vid inandning.
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids- effekter.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/- regionala/nationella bestämmelser.

Användningsområde: Bekämpningsmedel mot mygg. Endast för utomhus bruk. Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

(2) Gaspatron: Thermacell Butane Cartridge. Innehåller: Flytande petroleumgaser (LPG). Extremt brandfarlig gas.

 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor.
 • Rökning förbjuden.
 • Läckande gas brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
 • Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
 • Förvaras på väl ventilerad plats.
 • Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.
×

Kundvagn