GASOLTOALETT / FÖRBRÄNNINGSTOALETTER

Gasoldrivna förbränningstoaletter som förbränner allt toalettavfall vid hög temperatur till minimal askmängd och är specialanpassad för områden där elektricitet saknas eller är begränsad. Behövs varken vatten eller avlopp vilket gör att man slipper kostsamma anslutningar!